נשר – תכנית מתאר יישובית

נשר – תכנית מתאר יישובית 2020-09-24T12:22:18+03:00

Project Description

תיאור: תכנית מתאר כוללנית

תפקיד סיטילינק: פרוגרמה לצורכי ציבור + ייעוץ כלכלי

סטטוס: קיום תנאי סף 2018

קרדיט: גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ