רהט דרום – תמ"ל/ 1084

תכנון מתחם מגורים בדרום העיר רהט הכולל 2,468 יח"ד.
התכנית אושרה לתוקף בדצמבר 2019
סיטילינק – ניהול התכנון ופרוגרמה

2020-07-27T10:41:00+03:00