רהט דרום – תמ"ל/ 1084

תכנון מתחם מגורים בדרום העיר רהט הכולל 2,468 יח"ד.
התכנית הופקדה.
סיטילינק – ניהול התכנון ופרוגרמה

2019-08-06T10:01:38+03:00