Loading...
ראשי 2021-05-10T16:01:31+03:00

”מצוינות, יצירתיות ושירות – היסודות שמהם בונים הצלחה”

תחומי התמחות

סיטילינק מתמחה בניהול צוותי תכנון ובקידום תכנון של תכניות מורכבות ופרויקטים רב- תחומיים בהיקפים רחבים.

סיטילינק בעלת נסיון רב בעיצוב מדיניות עירונית ויישומה, בתחומים מגוונים כגון שימור, התחדשות עירונית, פיתוח בר- קיימא, אסטרטגיה כלכלית וסביבה ועוד.

התכנון הפרוגרמתי משמש ציר מרכזי בתהליך הכנת תכניות ואישורן, ומסייע לרשויות/ מוסדות לאסוף נתונים, לנתח את המידע, לפרוס אפשרויות ולתת כלים לקבלת החלטות בכל נושא התכנון.

סיטילינק בעלת נסיון רב שנים בפיתוח ובחינת עסקים בסביבה עירונית וכפרית.

סיטילינק מציעה ללקוחותיה שירותי ניהול, תיאום ופיקוח לפרויקטים בתחומי תשתיות ציבוריות ובנייה

חדשות

קיסריה, פארק העסקים והתעשייה – מתחם 2

תכנית מספר 399-0785774 החלטה להפקדה יוני 2021 תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון

קיסריה, פארק העסקים והתעשייה – מתחם 1

תכנית מספר 308-0817866 הפקדת התכנית אוקטובר 2021 תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון

קיסריה, מתחם 7 – מלונאות, מגורים ומסחר

תכנית מספר 303-0789941, מתן תוקף דצמבר 2021 תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון

קיסריה, פארק העסקים והתעשייה – מתחם 3

תכנית מספר 399-0785675 מתן תוקף אוגוסט 2021 תפקיד סיטילינק- ניהול וקידום התכנון

רחובות שעריים תמל/2033

דצמבר 2021 הוותמ"ל החליטה להפקיד את התכנית. 530 יח"ד ו- 8,000 מ"ר שטחי מסחר.

דירה להשכיר

נבחרנו כאחת משמונה חברות מתכננות של חב' דירה להשכיר Le Viagra Original c'est cool, mais

פרוייקטים לדוגמא