Loading...
ראשי 2022-11-13T17:00:31+02:00

”מצוינות, יצירתיות ושירות – היסודות שמהם בונים הצלחה”

תחומי התמחות

סיטילינק מתמחה בניהול צוותי תכנון ובקידום תכנון של תכניות מורכבות ופרויקטים רב- תחומיים בהיקפים רחבים.

סיטילינק בעלת נסיון רב בעיצוב מדיניות עירונית ויישומה, בתחומים מגוונים כגון שימור, התחדשות עירונית, פיתוח בר- קיימא, אסטרטגיה כלכלית וסביבה ועוד.

התכנון הפרוגרמתי משמש ציר מרכזי בתהליך הכנת תכניות ואישורן, ומסייע לרשויות/ מוסדות לאסוף נתונים, לנתח את המידע, לפרוס אפשרויות ולתת כלים לקבלת החלטות בכל נושא התכנון.

סיטילינק בעלת נסיון רב שנים בפיתוח ובחינת עסקים בסביבה עירונית וכפרית.

סיטילינק מציעה ללקוחותיה שירותי ניהול, תיאום ופיקוח לפרויקטים בתחומי תשתיות ציבוריות ובנייה

חדשות

מתחם אליהו במזכרת בתיה תוכנית מס’ 453-0897736

מתחם אליהו במזכרת בתיה תוכנית מס' 453-0897736, תכנית להתחדשות עירונית ל-318 יח"ד אושרה למתן

מרכז לוגיסטי בני שמעון תכנית מס’ 625-0478255

נובמבר 2022 התכנית פורסמה להפקדה. תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון

רמת השרון, מתחם ריינס

תכנית למתחם ריינס ברמת השרון תכנית מספר 553-0922070 להתחדשות עירונית, ל-270 יח"ד אושרה למתן

רהט – שכונה 35 מדינה

תכנית שכונה 35 מדינה, תכנית מספר 618-0705301 לשכונת מגורים ברהט, ל-567 יח"ד אושרה להפקדה

רחובות – מתחם הצנחנים

תכנית מתחם הצנחנים ברחובות, תכנית מספר 414-1008572 להתחדשות עירונית, ל-202 יח"ד  אושרה למתן תוקף

מתחם העירייה – טירת כרמל

תכנית מפורטת מספר 355-0963017 להתחדשות עירונית, ל-210 יח"ד, מתוכן 100 יח"ד להשכרה ארוכת טווח

פרוייקטים לדוגמא