Loading...
ראשי 2022-11-13T17:00:31+02:00

”מצוינות, יצירתיות ושירות – היסודות שמהם בונים הצלחה”

תחומי התמחות

סיטילינק מתמחה בניהול צוותי תכנון ובקידום תכנון של תכניות מורכבות ופרויקטים רב- תחומיים בהיקפים רחבים.

סיטילינק בעלת נסיון רב בעיצוב מדיניות עירונית ויישומה, בתחומים מגוונים כגון שימור, התחדשות עירונית, פיתוח בר- קיימא, אסטרטגיה כלכלית וסביבה ועוד.

התכנון הפרוגרמתי משמש ציר מרכזי בתהליך הכנת תכניות ואישורן, ומסייע לרשויות/ מוסדות לאסוף נתונים, לנתח את המידע, לפרוס אפשרויות ולתת כלים לקבלת החלטות בכל נושא התכנון.

סיטילינק בעלת נסיון רב שנים בפיתוח ובחינת עסקים בסביבה עירונית וכפרית.

סיטילינק מציעה ללקוחותיה שירותי ניהול, תיאום ופיקוח לפרויקטים בתחומי תשתיות ציבוריות ובנייה

חדשות

מרכז לוגיסטי בני שמעון תכנית מס’ 625-0478255

נובמבר 2022 התכנית פורסמה להפקדה. תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון

שלומי גבעת חמודות 255-0958470

באוקטובר 2022 התכנית קיבלה תוקף. התכנית שקידמה רשות מקרקעי ישראל –  גבעת חמודות בשלומי

רהט, שכונה 36

תכנית מס' 618-0462630 דצמבר 2022 התכנית קיבלה תוקף. תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון

רהט, מאגר משמר הנגב

תכנית מס' 625-0820183 יוני 2022 החלטה למתן תוקף תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון

שלומי, מורד הנחל ב’

מס' התכנית 255-0707596 אפריל 2022 פרסום למתן תוקף תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון

קיסריה, פארק העסקים והתעשייה – מתחם 1

תכנית מס' 308-0817866 יוני 2022 החלטה למתן תוקף תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון

פרוייקטים לדוגמא