Loading...
ראשי 2021-05-10T16:01:31+03:00

”מצוינות, יצירתיות ושירות – היסודות שמהם בונים הצלחה”

תחומי התמחות

סיטילינק מתמחה בניהול צוותי תכנון ובקידום תכנון של תכניות מורכבות ופרויקטים רב- תחומיים בהיקפים רחבים.

סיטילינק בעלת נסיון רב בעיצוב מדיניות עירונית ויישומה, בתחומים מגוונים כגון שימור, התחדשות עירונית, פיתוח בר- קיימא, אסטרטגיה כלכלית וסביבה ועוד.

התכנון הפרוגרמתי משמש ציר מרכזי בתהליך הכנת תכניות ואישורן, ומסייע לרשויות/ מוסדות לאסוף נתונים, לנתח את המידע, לפרוס אפשרויות ולתת כלים לקבלת החלטות בכל נושא התכנון.

סיטילינק בעלת נסיון רב שנים בפיתוח ובחינת עסקים בסביבה עירונית וכפרית.

סיטילינק מציעה ללקוחותיה שירותי ניהול, תיאום ופיקוח לפרויקטים בתחומי תשתיות ציבוריות ובנייה

חדשות

רהט, שכונה 36

תכנית מס' 618-0462630 יוני 2022 פרסום להפקדה תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון

רהט, מאגר משמר הנגב

תכנית מס' 625-0820183 יוני 2022 החלטה למתן תוקף תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון

שלומי, מורד הנחל ב’

מס' התכנית 255-0707596 אפריל 2022 פרסום למתן תוקף תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון

שלומי, גבעת חמודות

תכנית מס' 255-0958470 מאי 2022 החלטה על פרסום להפקדה תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון  

קיסריה, פארק העסקים והתעשייה – מתחם 1

תכנית מס' 308-0817866 יוני 2022 החלטה למתן תוקף תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון

קיסריה, פארק העסקים והתעשייה – מתחם 2

תכנית מספר 399-0785774 החלטה להפקדה יוני 2021 תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון

פרוייקטים לדוגמא