Loading...
ראשי 2021-05-10T16:01:31+03:00

”מצוינות, יצירתיות ושירות – היסודות שמהם בונים הצלחה”

תחומי התמחות

סיטילינק מתמחה בניהול צוותי תכנון ובקידום תכנון של תכניות מורכבות ופרויקטים רב- תחומיים בהיקפים רחבים.

סיטילינק בעלת נסיון רב בעיצוב מדיניות עירונית ויישומה, בתחומים מגוונים כגון שימור, התחדשות עירונית, פיתוח בר- קיימא, אסטרטגיה כלכלית וסביבה ועוד.

התכנון הפרוגרמתי משמש ציר מרכזי בתהליך הכנת תכניות ואישורן, ומסייע לרשויות/ מוסדות לאסוף נתונים, לנתח את המידע, לפרוס אפשרויות ולתת כלים לקבלת החלטות בכל נושא התכנון.

סיטילינק בעלת נסיון רב שנים בפיתוח ובחינת עסקים בסביבה עירונית וכפרית.

סיטילינק מציעה ללקוחותיה שירותי ניהול, תיאום ופיקוח לפרויקטים בתחומי תשתיות ציבוריות ובנייה

חדשות

מרכז אזרחי ישן ברהט- תכנית 618-0901488

תכנית בסמכות מקומית להצרחת שטחים אושרה להפקדה בתנאים בנובמבר 2020 תפקיד סיטילינק- ניהול התכנון

רשות להתחדשות עירונית

זכיה במכרז לניהול

דירה להשכיר

נבחרנו כאחת משמונה חברות מתכננות של חב' דירה להשכיר Le Viagra Original c'est cool, mais

רהט דרום – תמ”ל/1084

תכנון מתחם מגורים בדרום העיר רהט הכולל 2,468 יח"ד. התכנית אושרה לתוקף בדצמבר 2019

קרית משה רחובות – תמ”ל/1086

התחדשות עירונית במתווה פינוי בינוי, 9854 יח"ד התכנית אושרה לתוקף בדצמבר 2019 סיטילינק –

פרוייקטים לדוגמא