באר שבע – מתחם רפואי תעסוקתי

תכנית מפורטת מספר 605-0751636 להקמת מתחם רפואי-תעסוקתי-אזרחי חדש בבאר שבע.  בשטח של כ- 1,700 דונם

הופקדה ביוני 2020

תפקיד סיטילינק- ניהול התכנון

2021-05-10T11:13:54+03:00