באר שבע – מתחם רפואי תעסוקתי

תכנית מפורטת מספר 605-0751636 להקמת מתחם רפואי-תעסוקתי-אזרחי חדש בבאר שבע.  בשטח של כ- 1,700 דונם

התכנית אושרה יוני 2021

תפקיד סיטילינק- ניהול התכנון

2022-01-02T14:06:32+02:00