חדשות

חדשות 2018-09-05T12:44:18+03:00

באר שבע – מתחם רפואי תעסוקתי

תכנית מפורטת מספר 605-0751636 להקמת מתחם רפואי-תעסוקתי-אזרחי חדש בבאר שבע.  בשטח של כ- 1,700 דונם

הופקדה ביוני 2020

תפקיד סיטילינק- ניהול התכנון

דירה להשכיר

נבחרנו כאחת משמונה חברות מתכננות של חב’ דירה להשכיר

רהט דרום – תמ”ל/1084

תכנון מתחם מגורים בדרום העיר רהט הכולל 2,468 יח”ד.
התכנית אושרה לתוקף בדצמבר 2019
סיטילינק – ניהול התכנון ופרוגרמה