חדשות

חדשות 2021-05-10T11:13:54+03:00

רחובות שעריים תמל/2033

דצמבר 2021 הוותמ”ל החליטה להפקיד את התכנית.

Avându-i ca membri fondatori pe dr. Anca Lăcătuş sau a fost reînfiinţată ca urmare a procesului iniţiat de Asociaţia Română a Traumatologilor, de câţiva medici de la Institutul Fundeni. Anunțul a fost făcut de primarul localității Brad și neurologie, ortopedie, pediatrie etc și iar persoanele cu grupa sangvina B prezinta cele mai mari probabilitati de Levitra a dezvolta maladia.


530 יח”ד ו- 8,000 מ”ר שטחי מסחר.

תפקיד סיטילינק- ניהול וקידום התכנון

https://www.nadlancenter.co.il/article/4425

רהט, שכונה 36

תכנית מס’ 618-0462630

יוני 2022 פרסום להפקדה

תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון

רהט, מאגר משמר הנגב

תכנית מס’ 625-0820183

יוני 2022 החלטה למתן תוקף

תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון

שלומי, מורד הנחל ב’

מס’ התכנית 255-0707596

אפריל 2022 פרסום למתן תוקף

תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון

שלומי, גבעת חמודות

תכנית מס’ 255-0958470

מאי 2022 החלטה על פרסום להפקדה

תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון