חדשות

חדשות 2021-05-10T11:13:54+03:00

רמת השרון, מתחם ריינס

תכנית למתחם ריינס ברמת השרון תכנית מספר 553-0922070 להתחדשות עירונית, ל-270 יח”ד

אושרה למתן תוקף בינואר 2024
תפקיד סיטילינק – ניהול וקידום התכנון

רהט – שכונה 35 מדינה

תכנית שכונה 35 מדינה, תכנית מספר 618-0705301 לשכונת מגורים ברהט, ל-567 יח”ד

אושרה להפקדה בתנאים בפברואר 2024

תפקיד סיטילינק – ניהול וקידום התכנון

רחובות – מתחם הצנחנים

תכנית מתחם הצנחנים ברחובות, תכנית מספר 414-1008572 להתחדשות עירונית, ל-202 יח”ד

 אושרה למתן תוקף בינואר 2024

תפקיד סיטילינק- ניהול וקידום התכנון

מתחם העירייה – טירת כרמל

תכנית מפורטת מספר 355-0963017 להתחדשות עירונית, ל-210 יח”ד, מתוכן 100 יח”ד להשכרה ארוכת טווח

אושרה למתן תוקף בינואר 2024

תפקיד סיטילינק – ניהול התכנון