חזון

חזון 2018-09-05T12:46:38+03:00

סיטילינק שואפת להיות גורם מוביל בפיתוח אורבאני, כלכלי וחברתי בערים ובפריפריה באזורים שונים במדינה ומתוך כך:

לפעול לניהול העצמה מוניציפאלית וקידום תכנון בר-קיימא של ערים, יישובים ואזורים לכל מגזרי האוכלוסייה בישראל.
✓ להתייצב בחזית החדשנות בתכנון, בניהול מדיניות ובפיתוח אסטרטגיה עירונית.
✓ להוביל בקידום החזון העירוני וליישמו בכלים מגוונים.
✓ ליזום פעילות כלכלית מפתחת, תוך שמירה על איזון מתמיד בין פיתוח ושימור.
✓ לנהל ולקדם תהליכי התחדשות עירונית, על כל גווניה.
לשאוף למצוינות מקצועית ולעודד חשיבה יצירתית וגיבוש פתרונות ייחודיים.
✓ לתת שירות מיטבי למזמין הציבורי, הפרטי והעסקי.