ייעוץ ותכנון פרוגרמתי

ייעוץ ותכנון פרוגרמתי 2018-09-05T13:01:21+03:00

סיטילינק מתמחה בהובלת תכנון פרוגרמתי שמסייע לאנשי המקצוע ברשויות ובמוסדות לקבל החלטות מדויקות.

התכנון הפרוגרמתי משמש ציר מרכזי בתהליך הכנת תכניות ואישורן, ומסייע לרשויות/ מוסדות לאסוף נתונים, לנתח את המידע, לפרוס אפשרויות ולתת כלים לקבלת החלטות בכל נושאי התכנון.

הפרוגרמה מציגה את ההיבט הכמותי של התכנון המרחבי- פיזי ומכוונת את שימושי הקרקע במענה לצרכים שזוהו. ההיבט הפרוגרמתי נבחן ע”י מוסדות התכנון בעת הדיון תוכניות שעל שולחנם.

סיטילינק מציעה שירותי ייעוץ ותכנון פרוגרמתית שיהווה מסד לכל תהליך תכנוני המשכי וישתלבו בבדיקות היתכנות (תכנונית ו/או כלכלית) וכמסגרת פרוגרמתית לתוכניות מפורטות, בנושאים הבאים:

✓ שטחי ציבור ומוסדות ציבור – ברמה היישובית / שכונתית
✓ נושאיות – מגורים, תעסוקה, מסחר, שימושים מעורבים ועוד
✓ פיתוח כלכלי-מרחבי / יישובי / מתחמי ספציפי
✓ עריכת תחזיות דמוגרפיות מרחביות
✓ תכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי
✓ בדיקות היתכנות
✓ תהליכי שינוי גבולות שיפוט – מסמך מדיניות אורבנית
✓ סביבה