כפר כנא תכנית מתאר

התכנית אושרה בתאריך 21.1.2021. סיטילינק ביצעה את הפרוגרמה.

2021-03-24T10:11:32+02:00