מרכז אזרחי ישן ברהט- תכנית 618-0901488

תכנית בסמכות מקומית להצרחת שטחים

אושרה להפקדה בתנאים בנובמבר 2020

תפקיד סיטילינק- ניהול התכנון

2021-05-10T11:13:54+03:00