מרכז לוגיסטי בני שמעון תכנית מס’ 625-0478255

נובמבר 2022 התכנית פורסמה להפקדה.

תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון

2023-01-01T09:43:57+02:00