מתחם אליהו במזכרת בתיה תוכנית מס’ 453-0897736

מתחם אליהו במזכרת בתיה תוכנית מס’ 453-0897736, תכנית להתחדשות עירונית ל-318 יח”ד

אושרה למתן תוקף בינואר 2024

תפקיד סיטילינק – ניהול וקידום התכנון

2024-04-16T11:37:27+03:00