מתחם אליהו במזכרת בתיה תוכנית מס’ 453-0897736

מתחם אליהו במזכרת בתיה תוכנית מס’ 453-0897736

נובמבר 2022 התכנית פורסמה להפקדה.

התכנית היא להתחדשות עירונית, עם כ- 2,500 יח”ד בשטח של כ- 54 דונם.

תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון

2023-01-01T09:55:11+02:00