ניהול וקידום התכנון

ניהול וקידום התכנון 2019-09-18T09:39:28+03:00

סיטילינק מצטיינת בניהול צוותי תכנון ובקידום תכניות מורכבות ופרויקטים רב-תחומיים בהיקפים רחבים

אנחנו מלווים את הפרויקטים משלב ייזום הרעיון וגיבושו, הכנת הפרוגרמה, דרך ניהול התכנון, אישור התכנית הסטטוטורית ועד ליישומה.

סיטילינק יודעת למצות את תהליך התכנון ולחסוך זמן ומשאבים ע”י הבנת התהליך, מרכיביו, השיקולים והנסיבות הכרוכים בו. לכל פרויקט מוקצה מנהל תכנון, המהווה עמוד השדרה של הפרויקט ועליו מוטלת האחריות לקידומו של הפרויקט ועד ליישומו. מנהל התכנון מרכז ומנהל את צוות העבודה ומנהל את צוות התכנון ומתאם בין חבריו לבין גורמים מעורבים בתהליך. מנהלי התכנון שלנו מתמחים במציאת פתרונות ובהתרת חסמים ועיכובים. הם מתאמים בין כל הגורמים המקצועיים ומובילים אותם לייעול זמני העבודה ולעמידה בדרישות הלקוח ובלו”ז צפוי.

סיטילינק מלווה תהליכי תכנון של פרויקטים מהסוגים הבאים:

✓ תכניות אב
✓ תכניות שלד
✓ תכניות מתאר
✓ תכניות מפורטות
✓ תכניות להתחדשות עירונית
✓ תכנון פינוי-בינוי
✓ תכנון תמ”א 38
✓ תכניות לשימור עירוני
✓ תוכניות לחידוש מרקם עירוני
✓ תוכניות לניוד זכויות
✓ הבאה לזמינות של תכניות חסומות או מעוכבות