עיצוב מדיניות עירונית

עיצוב מדיניות עירונית 2021-05-10T11:13:54+03:00

לסיטילינק ניסיון רב בתחומי התכנון והכלכלה העירונית והיכרות עמוקה עם מוסדות התכנון. אלה עומדים לרשות לקוחותינו בתהליכי עיצוב מדיניות עירונית בתחומים מגוונים כגון שימור, התחדשות עירונית, פיתוח בר-קיימא, אסטרטגיה כלכלית וסביבתית ועוד.

ניסיון החברה ועובדיה בתחומי התכנון והכלכלה העירונית והיכרותה עם מוסדות תכנון וממשקים עירוניים, מאפשרים לה להציע כלים מגוונים לעיצוב מדיניות עירונית, עד ליישומה בפועל. אנשי המקצוע של סיטילינק מלווים צוותים מוניציפליים ואחרים בתהליך ניסוח מסמכי מדיניות, ומציעים דרכים ופתרונות תכנוניים, כלכליים ויישומיים להתמודדות עם סוגיות במערכת המוניציפלית.

התוצר – מסמך מדיניות איכותי ומקצועי אשר מציג את האתגר העירוני ומשמש בסיס וכלי מנחה לקידום פעולות לשינוי מדיניות קיימת או התאמתה כנדרש.