מעלה בסמת \ בסמת טבעון

מעלה בסמת \ בסמת טבעון 2021-05-10T11:13:57+03:00

Project Description

תיאור: תב”ע למגורים (תמ”ל 1014), 520 יח”ד.

סטטוס: בתוקף

תפקיד סיטילינק: ניהול הפרויקט + פרוגרמה

תיאור: תכנון מפורט לביצוע ופיקוח על ביצוע עבודות הפיתוח של שכונ החדשה, 520 יח”ד

תפקיד סיטילינק: ניהול הפרויקט ופיקוח על הביצוע

קרדיט: יעד אדריכלים מתכננני ערים ונוף בע”מ