נשר – תכנית מתאר יישובית

נשר – תכנית מתאר יישובית 2022-03-07T13:58:09+02:00

Project Description

תיאור: תכנית מתאר כוללנית לישוב

תפקיד סיטילינק: פרוגרמה לצורכי ציבור + ייעוץ כלכלי

סטטוס: קיום תנאי סף 2018

קרדיט: גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע”מ