קיסריה, מתחם 7 – מלונאות, מגורים ומסחר

תכנית מספר 303-0789941,

מתן תוקף דצמבר 2021

תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון

2022-01-05T13:56:12+02:00