קיסריה, פארק העסקים והתעשייה – מתחם 1

תכנית מס’ 308-0817866

יוני 2022 החלטה למתן תוקף

תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון

2022-06-16T12:59:55+03:00