קיסריה, פארק העסקים והתעשייה – מתחם 1

תכנית מספר 308-0817866

הפקדת התכנית אוקטובר 2021

תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון

2022-01-05T13:55:46+02:00