רחובות – מתחם הצנחנים

תכנית מתחם הצנחנים ברחובות, תכנית מספר 414-1008572 להתחדשות עירונית, ל-202 יח”ד

 אושרה למתן תוקף בינואר 2024

תפקיד סיטילינק- ניהול וקידום התכנון

2024-04-16T11:32:35+03:00