קרית משה רחובות – תמ”ל/1086

התחדשות עירונית במתווה פינוי בינוי, 9854 יח”ד
התכנית אושרה לתוקף בדצמבר 2019
סיטילינק – ניהול התכנון

2021-05-10T11:13:54+03:00