רהט דרום – תמ”ל/1084

תכנון מתחם מגורים בדרום העיר רהט הכולל 2,468 יח”ד.
התכנית אושרה לתוקף בדצמבר 2019
סיטילינק – ניהול התכנון ופרוגרמה

2020-11-09T09:49:34+02:00