רהט דרום – תמ”ל/1084

תכנון מתחם מגורים בדרום העיר רהט הכולל 2,468 יח”ד.
התכנית אושרה לתוקף בדצמבר 2019
סיטילינק – ניהול התכנון ופרוגרמה

2021-05-10T11:13:54+03:00