רהט, מאגר משמר הנגב

תכנית מס’ 625-0820183

יוני 2022 החלטה למתן תוקף

תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון

2022-06-23T11:34:54+03:00