רהט, שכונה 36

תכנית מס’ 618-0462630

דצמבר 2022 התכנית קיבלה תוקף.

תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון

2023-01-01T09:35:42+02:00