רשות להתחדשות עירונית

זכיה במכרז לניהול

2020-07-27T10:38:10+03:00