שלומי, גבעת חמודות

תכנית מס’ 255-0958470

מאי 2022 החלטה על פרסום להפקדה

תפקיד סיטילינק: ניהול וקידום התכנון

 

2022-06-16T13:05:21+03:00