מתחם העירייה – טירת כרמל

תכנית מפורטת מספר 355-0963017 להתחדשות עירונית, ל-210 יח”ד, מתוכן 100 יח”ד להשכרה ארוכת טווח

אושרה למתן תוקף בינואר 2024

תפקיד סיטילינק – ניהול התכנון

2024-04-16T11:29:38+03:00