רחובות שעריים תמל/2033

נובמבר 2022 התוכנית קיבלה תוקף.

530 יח”ד ו- 8,000 מ”ר שטחי מסחר.

תפקיד סיטילינק- ניהול וקידום התכנון

https://www.nadlancenter.co.il/article/4425

2023-07-11T11:53:30+03:00