רחובות שעריים תמל/2033

דצמבר 2021 הוותמ”ל החליטה להפקיד את התכנית.

530 יח”ד ו- 8,000 מ”ר שטחי מסחר.

תפקיד סיטילינק- ניהול וקידום התכנון

https://www.nadlancenter.co.il/article/4425

2022-01-05T13:53:51+02:00