כללי

באר שבע – מתחם רפואי תעסוקתי

2020-11-09T09:48:55+02:00

תכנית מפורטת מספר 605-0751636 להקמת מתחם רפואי-תעסוקתי-אזרחי חדש בבאר שבע.  בשטח של כ- 1,700 דונם הופקדה ביוני 2020 תפקיד סיטילינק- ניהול התכנון

באר שבע – מתחם רפואי תעסוקתי 2020-11-09T09:48:55+02:00