כללי

כפר כנא תכנית מתאר

2021-03-24T10:11:32+02:00

התכנית אושרה בתאריך 21.1.2021. סיטילינק ביצעה את הפרוגרמה.

כפר כנא תכנית מתאר 2021-03-24T10:11:32+02:00

באר שבע – מתחם רפואי תעסוקתי

2021-05-10T11:13:54+03:00

תכנית מפורטת מספר 605-0751636 להקמת מתחם רפואי-תעסוקתי-אזרחי חדש בבאר שבע.  בשטח של כ- 1,700 דונם הופקדה ביוני 2020 תפקיד סיטילינק- ניהול התכנון

באר שבע – מתחם רפואי תעסוקתי 2021-05-10T11:13:54+03:00