חדשות

חדשות 2021-05-10T11:13:54+03:00

באר שבע – מתחם רפואי תעסוקתי

תכנית מפורטת מספר 605-0751636 להקמת מתחם רפואי-תעסוקתי-אזרחי חדש בבאר שבע.  בשטח של כ- 1,700 דונם

התכנית אושרה יוני 2021

תפקיד סיטילינק- ניהול התכנון

דירה להשכיר

נבחרנו כאחת משמונה חברות מתכננות של חב’ דירה להשכיר

Le Viagra Original c’est cool, mais si on en pas vviagra ou les pilules comme Tadalafil sont les plus populaires et vous pouvez leur donner une chance ou regardez d’abord votre style de vie pour les causes. Ed est également impossible d’avoir un bébé et certainement sera toujours en vigueur le jour.